NABÓR NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

Okręgowa
Rada Adwokacka
w Katowicach

Twoja przeglądarka nie akceptuje COOKIES w związku z czym niemożliwe jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Aby poprawnie zainicjować proces rekrutacji należy włączyć akceptację COOKIES w przeglądarce!!!

NABÓR NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ 2017

Egzamin wstepny na aplikacje adwokacka w 2017 r.

Okregowa Rada Adwokacka w Katowicach informuje osoby zamierzajace przystapic w 2017 r. do egzaminu wstepnego na aplikacje adwokacka w Katowicach o koniecznosci rejestracji on-line.

Przed zlozeniem dokumentów (osobiscie badz poczta) wszyscy kandydaci proszeni sa o uprzednia rejestracje na stronie internetowej :

https://nabor-katowice.devconfido.pl

Minister Sprawiedliwosci na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z pózn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstepnego na aplikacje adwokacka na dzien 30 wrzesnia 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

Przepisy dotyczace przebiegu egzaminu wstepnego na aplikacje adwokacka zawarte sa w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze oraz w rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstepnego (Dz. U z 2016 r. poz. 105 z pózn. zm.).

Stosownie do tresci art. 75c ust. 3 ustawy - Prawo o adwokaturze, termin skladania zgloszen przez kandydatów na aplikantów uplywa w dniu:

             16 sierpnia 2017 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Zgloszenia nalezy skladac do siedziby komisji, tj. Okregowej Rady Adwokackiej w Katowicach, ul. Gliwicka 17, kod 40-079, obejmujacej swym zasiegiem dzialania powiaty: bedzinski, mikolowski, pszczynski, gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bierunsko-ledzinski, wodzislawski, zawiercianski, olkuski, chrzanowski i miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom, Chorzów, Dabrowa Górnicza, Jaworzno, Myslowice, Tychy, Gliwice, Jastrzebie Zdrój, Ruda Slaska, Rybnik, Zabrze, Zory, Siemianowice Slaskie, Sosnowiec, Swietochlowice, Piekary Slaskie;

Oplata za egzamin wstepny wynosi 1000 zl (slownie: tysiac zlotych).

Oplate nalezy wplacic na konto Ministerstwa Sprawiedliwosci (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: "Imie i nazwisko kandydata - oplata za egzamin wstepny na aplikacje adwokacka w 2017 r.".

 

Rejestracja elektroniczna ma charakter wylacznie informacyjny i nie stanowi zlozenia zgloszenia o przystapieniu do egzaminu wstepnego na aplikacje adwokacka w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o adwokaturze. Oznacza to koniecznosc zlozenia takiego zgloszenia wraz z zalacznikami w formie pisemnej.

Zgloszenie o przystapieniu do egzaminu wstepnego powinno zawierac:

1.  wniosek o dopuszczenie do egzaminu czytelnie podpisany przez kandydata imieniem i nazwiskiem (wydrukowany z extranetu),

2. kwestionariusz osobowy czytelnie podpisany przez kandydata imieniem                       i nazwiskiem (wydrukowany z extranetu),

3. zyciorys lub CV (wraz z data i miejscem urodzenia), czytelnie podpisany  przez kandydata imieniem  i nazwiskiem,

4.  kopie dokumentu potwierdzajacego ukonczenie wyzszych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytulu magistra zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaswiadczenie                      o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5.   zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4., mozna zlozyc zaswiadczenie,                       z którego wynika, iz kandydat zdal wszystkie egzaminy i odbyl praktyki przewidziane w planie wyzszych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstepnego takiego kandydata jest zlozenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie pózniej niz 7 dni (23 wrzesnia 2017 r.) przed terminem egzaminu wstepnego kopii dokumentu potwierdzajacego ukonczenie wyzszych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytulu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaswiadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6.   oryginal dowodu uiszczenia oplaty za egzamin wstepny,

   UWAGA! Dokument przelewu powinien byc dokumentem potwierdzajacym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjecie do realizacji

7.    3 zdjecia zgodne z wymaganiami obowiazujacymi przy wydawaniu dowodów osobistych, czytelnie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem,

8.   odpis skrócony aktu malzenstwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po  uzyskaniu dyplomu ukonczenia studiów wyzszych).

Logowanie do Extranetu
Login:
Hasło: